Temat miesiąca

Specjalizacja

Specjalizujemy się w prawie medycznym i farmaceutycznym. W szczególności:

O nas

Kancelaria istnieje od 2004r. Specjalizujemy się w pomocy prawnej dla podmiotów leczniczych, pracowników medycznych, w tym lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i ratowników medycznych, jak również dla aptek. Przywiązujemy dużą wagę z wypracowania rozwiązań pozwalających na uniknięcie konfliktów oraz polubowne rozwiązywanie sporów. Preferujemy zdecydowane działania w przypadku naruszenia praw Klienta, w szczególności dobrego imienia. Współpracujemy z zespołem lekarzy, farmaceutów oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych, co pozwala na poszukiwanie rozwiązań prawnych uwzględniających specyfikę pracy w ochronie zdrowia i opiece farmaceutycznej.

Jako członek Konsorcjum Law4Med kancelaria uczestniczy w prawnym wspieraniu środowiska medycznego i farmaceutycznego, współpracując ze specjalistami w dziedzinie prawa medycznego i farmaceutycznego z całego kraju.

Kancelaria specjalizuje się w prawie medycznym i farmaceutycznym, w szczególności:

 • reprezentacji sądowej podmiotów leczniczych, lekarzy i pielęgniarek w przypadku wytaczania przez pacjentów spraw o tzw. błędy medyczne,
 • reprezentacji sądowej podmiotów leczniczych, lekarzy, pielęgniarek i aptek w sprawach przeciwko osobom i instytucjom naruszającym dobra osobiste w/w Klientów,
 • reprezentacji świadczeniodawców i aptek w sprawach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym w sprawach rozliczeń, zawierania i wypowiadania umów oraz w sprawach kar umownych,
 • negocjacjach zmierzających do zawarcia ugody sądowej i pozasądowej,
 • negocjacjach treści i warunków umów,
 • opracowywaniu dokumentacji związanej z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych.
 • opracowywaniu umów i porozumień.

Prowadzimy sprawy z zakresu:

 • spraw cywilnych
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • spraw administracyjnych
 • prawa konkurencji
 • prawa własności intelektualnej
 • prawa zamówień publicznych i postępowań szczególnych